Gelir Getiren Videolar Üretmek

Yakın tarihli bir araştırmada Cisco, 2017’de %75 seviyesinde olan küresel tüketici video trafiğinin, 2022 yılında %82 seviyesine yükseleceği sonucunu elde etti.

Alıcılarımız, internette geçirdikleri zamanın büyük bir kısmını video izlemeye ayırıyor ve bu saman alevi gibi gelip geçici bir eğilim değil.

Bu da şu soruyu beraberinde getiriyor: Şu anda web siteniz ne oranda video tabanlı? Muhtemelen %0 ile %10 arasında bir rakam. Güzel haber şu ki muhtemelen rakipleriniz de sizinle aynı durumda. Bu da demek oluyor ki videoya görsel satış yolunu kullanan bir satış girişimi olarak dört elle sarılmak için bundan daha iyi bir zaman yok.

Our predictions span the globe. Explore resources tailored to North America, Europe, and Asia and discover what's coming in 2022.

Gelir-Getiren-Videolar-Üretmek-kapak-Mockup

Dönüşmek zorundayız.

Hoşumuza gitse de gitmese de hepimiz birer medya şirketine dönüşmek zorundayız.

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, ister B2B,ister B2C, ister e-ticaret şirketi olalım, ister bir sivil toplum kuruluşu olalım, hepimiz güven sektöründeyiz. Doğru şekilde kullanıldığında video, izleyicilerinizin gözünde daha hızlı güven inşa etmek ve satış döngüsünü kısaltmak için alet çantamızda bulunması gereken en etkili araçlardan biridir.